Κέντρο Συστημικών Λύσεων κατά Bert Hellinger
Έρευνα Πειραματικής Ανάπτυξης και
Συμβουλευτική στην Ψυχολογία Ανθρώπινης Υγείας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013 - 2014

Ολοήμερα Βιωματικά Εργαστήρια
Συστημικών Αναπαραστάσεων και Λύσεων κατά Bert Hellinger
Με τη Φρόσω Παπαδοπούλου (σύμβουλο ψυχικής υγείας, Systemic Solutions Consultant - Systemic Family Constellation)

ΘεσσαλονίκηΤην πρώτη Κυριακή κάθε μήνα: 11.00-19.00

• 6/10/2013: «Το Κλειδί»
• 3/11/2013: «Μόνη μας Πατρίδα, τα Παιδικά μας Χρόνια» μέρος Α’
• 1/12/2013: «δρόμο παίρνω – δρόμο αφήνω, ό,τι φοβάμαι συναντώ»
• 12/1/2014: «Μ’ αγαπάς, μαμά??» μέρος Α’
• 1/2/2014 (Σάββατο: 17.00-21.00): «Μ’ αγαπάς, μαμά??» μέρος Β’
• 9/2/2014: «Η ατέλεια είναι τέλεια»
• 9/3/2014: «Γυναίκα»
• 13/4/2014: «Ζητείται σύντροφος»
• 1/6/2014: «Ζω»

* κόστος συμμετοχής: 50 ευρώ +Φ.Π.Α.
* φοιτητές + άνεργοι: 30 ευρώ +Φ.Π.Α.
* απαιτείται έγκαιρη δήλωση συμμετοχής


Έκτακτα Απογευματινά: 17.00-21.00

• 10/11/2013 (Κυριακή): «Μόνη μας Πατρίδα, τα Παιδικά μας Χρόνια» μέρος Β’
• 1/2/2014 (Σάββατο): «Μ’ αγαπάς, μαμά??» μέρος Β’

* κόστος συμμετοχής: 30 ευρώ +Φ.Π.Α.
* φοιτητές + άνεργοι: 20 ευρώ +Φ.Π.Α.
* απαιτείται έγκαιρη δήλωση συμμετοχής


οι εκδηλώσεις του The Art of Living στη Θεσσαλονίκη για το 2014

Κυριακή, 6 Οκτωβρίου 2013:
11.00 – 19.00


Βενιζέλου 58, Θεσσαλονίκη

Ολοήμερο Βιωματικό Εργαστήριο Συστημικών Αναπαραστάσεων κατά Hellinger:

"Το Κλειδί"


Κυριακή, 3 Νοεμβρίου 2013:
11.00 – 19.00


Βενιζέλου 58, Θεσσαλονίκη

Ολοήμερο Βιωματικό Εργαστήριο Συστημικών Αναπαραστάσεων κατά Hellinger: :

"Μόνη μας Πατρίδα, τα Παιδικά μας Χρόνια" μέρος Α’


Κυριακή, 10 Νοεμβρίου 2013:
17.30 – 22.00


Βενιζέλου 58, Θεσσαλονίκη

«Μόνη μας Πατρίδα, τα Παιδικά μας Χρόνια» μέρος Β’


Κυριακή, 1 Δεκεμβρίου 2013:
11.00 – 19.00


Βενιζέλου 58, Θεσσαλονίκη

Ολοήμερο Βιωματικό Εργαστήριο Συστημικών Αναπαραστάσεων κατά Hellinger:

«Δρόμο παίρνω – δρόμο αφήνω, ό,τι φοβάμαι συναντώ»


Κυριακή, 12 Ιανουαρίου 2014:
11.00 – 19.00


Βενιζέλου 58, Θεσσαλονίκη

Ολοήμερο Βιωματικό Εργαστήριο Συστημικών Αναπαραστάσεων κατά Hellinger:

«Μ’ αγαπάς, μαμά??» μέρος Α’


Σάββατο, 1 Φεβρουαρίου 2014:
17.30 – 22.00


Βενιζέλου 58, Θεσσαλονίκη

Έκτακτο Απογευματινό Βιωματικό Εργαστήριο Συστημικών Αναπαραστάσεων κατά Hellinger:

«Μ’ αγαπάς, μαμά??» μέρος Β’


Κυριακή, 9 Φεβρουαρίου 2014:
11.00 – 19.00


Βενιζέλου 58, Θεσσαλονίκη

Ολοήμερο Βιωματικό Εργαστήριο Συστημικών Αναπαραστάσεων κατά Hellinger:

«Η ατέλεια είναι τέλεια»


Κυριακή, 12 Μαρτίου 2014:
11.00 – 19.00


Βενιζέλου 58, Θεσσαλονίκη

Ολοήμερο Βιωματικό Εργαστήριο Συστημικών Αναπαραστάσεων κατά Hellinger:

«Γυναίκα»


Κυριακή, 13 Απριλίου 2014:
11.00 – 19.00


Βενιζέλου 58, Θεσσαλονίκη

Ολοήμερο Βιωματικό Εργαστήριο Συστημικών Αναπαραστάσεων κατά Hellinger:

«Ζητείται σύντροφος»


Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014:
11.00 – 19.00


Βενιζέλου 58, Θεσσαλονίκη

Ολοήμερο Βιωματικό Εργαστήριο Συστημικών Αναπαραστάσεων κατά Hellinger:

"Ζω"